Avräkningspris fr om 1 okt 2018

 

Avräkningspriser Lisasgården

 

Ny prislista gäller fr om 1 oktober 2018

 

Vid fysiska skador alt. bristfällig djurhållning (smutsiga djur, högdräktiga, förväxta tänder, extremt långa klor t.ex.) är veterinären skyldig att meddela detta till respektive länsstyrelse.

Transport av djur (oavsett legoslakt eller inköp av djur) i oventilerade papplådor tas inte emot. Kaniner ska transporteras i transportlådor eller burar avsedda för djur.

Angorakaniner ska vara klippta innan leverans.

Vi fryser eller saltar skinn för återtag, kostnad för hantering tillkommer, ska hämtas inom 5 arbetsdagar.

 

Lisasgårdens leverantörssedel/djurägarförsäkran ska tas med vid leverans.

 

Prislista

KLASS I prima - 68:-/kg

KLASS II normal - 60:-/kg

KLASS III godtagbar - 50:-/kg

KLASS IV godtagbar med kvalitetsavvikelse - 40:-/kg

KLASS V ej livsmedel - 10:-/kg

KASSERADE en avgift på 20:- tas ut

Dräktigt djur avdrag 50:-/djur

 

Not: Kvalitetsavvikelse kan vara äldre djur, extremt feta djur, extremt magra eller små djur.

Kassation vid sjukdom, behandlade eller tatuerade djur.

Återtag

 

Endast slakt 48:-

Slakt + kyl 60:-

Slakt + kyl + pack 65:-

Slakt + kyl + styckning + pack 85:-

 

Skinnhantering 7:-/st

Samtliga priser är exkl. moms

Momsregistreringnummer ska anges för att vi ska betala ut moms.

Saknas post eller bankgiro tillkommer en avgift som motsvarar postens avgift ca (30:-)

 

Copyright @ Lisasgården