Kvalitetsklassning

Kvalitetsklassning


Kaniner som är friska och är lagom i hull mår förstås bäst, och det vill vi premiera.

 

Så här tänker vi på Lisasgården när det gäller kvalitet på de kaniner vi köper in från våra leverantörer.


En bra och jämn kvalitet på produkten ger dessutom nöjdare kunder.


Alla vinner,

både människor och djur !

Copyright @ Lisasgården