Om

Om Lisasgården

Jag är Malin.


Och Lisasgården är mitt företag. 

Jag har en drivkraft som handlar om att göra världen lite bättre för varje dag som går, och med de resurser jag fått att förfoga över.

Med hjälp av jorden, växter och djur, och min egen kunskap, vill jag bygga ett hållbart samhälle där cirkulära system kan förverkligas på lokal nivå, och där både människor och ekosystem har en central roll. 


Som biolog tycker jag att det viktigste vi kan göra för vår planet är att förvalta jorden på det allra bästa sätt vi kan. Jag ser också att friska och starka ekosystem har en positiv inverkan som stabilisatorer för klimatet. 


Jag är utbildad i biologi, med specialområden ekologisk hållbarhet, livsmedelsproduktion samt etologi & djurskydd. 
Vår historia

2022

2017

Vad händer nu? 

Vi har börjat föda upp ekologiska nötdjur, och just nu finns ett tiotal dikor, plus kvigor och årets kalvar, på gården. Fåren finns kvar, och vår äggproduktion har gått från hobbyhöns till en lite större värphönsbesättning med ca 100 hönor. 


Kaninproduktionen går in i en ny fas, då vi övergår till ekologisk kaninproduktion under 2022 när regelverket medger detta. I och med det så köper vi inte längre in slaktdjur. 2013

2017


2019

2020

Lisasgården grundas, med syfte att producera kaniner till slakteri. På gården finns även hushållshöns och några får. 

Vårt eget gårdsslakteri öppnar, som nollskaligt under kommunens tillsyn. Här slaktas våra egna kaniner och vi säljer på en lokal marknad. 

Debuterar på Skördefesten i södra Dalarna. 

Vi säljer en liten del lammkött i lådor, och vår kursverksamhet har kommit igång. 

2019 utökas verksamheten till att köpa in slaktdjur från andra producenter, vilket också betyder att slakteriet klassas upp till kontrollslakteri med godkännandenummer SE782 och hamnar under Livsmedelsverket. 

Vi levererar huvudråvaran kanin till Årets Kock. Lisasgården säljer till restaurang/ restauranggrossist. En mindre del av vårt kaninkött säljs lokalt på REKO och i gårdsbutik. 

Vår personal

Dikorna

Kaninerna

Fåren

Gässen

Ankorna

Hönsen

Vaktstyrkan

Jag som servar personalen